Privacyverklaring

Privacyverklaring
100%
min

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn website (www.wilma-saloon.nl ) bezoekt, een bestelling plaatst of mijn Salon Wilma’s Saloon bezoekt.

Mijn gegevens

Wilma’s Saloon
Ds. L. Dijkstrastraat 5 
9421 PH Bovensmilde
Telefoonnummer: 0592-420711 / 06-15896266
KvK-nummer: 4081615
www.wilma-saloon.nl
info@wilma-saloon.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik : het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiding of enige andere vorm om  met elkaar in contact te komen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat ik contact met je kan opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van een behandeling, zodat ik  je op de hoogte kan brengen  van wijzigingen van mijn  diensten of producten, zodat ik mijn producten of diensten bij je af kan leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op mijn website, om reviews te plaatsen. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerk ik  daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn  dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik verkoop e persoonsgegevens nooit door aan derden. Ik  stel  geen profielen van je op en neem  geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik  met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in mijn opdracht.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik j de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@wilma-saloon.nl  met het verzoek tot inzage in je gegevens.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@wilma-saloon.nl . Of neem telefonisch contact met mij  op via het telefoonnummer: 0592-420711. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind  het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik  alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik  beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Bewaring persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Naar bevestigen